Performance Photos


Giselle © Michael Stadler

Giselle © Michael Stadler

Giselle © Michael Stadler

Giselle © Michael Stadler

Giselle © Michael Stadler

Giselle © Michael Stadler

Giselle © Michael Stadler

Giselle © Michael Stadler

Giselle © Michael Stadler

Giselle © Michael Stadler

Giselle © Michael Stadler

Giselle © Michael Stadler

Relative Stability © Tim Summers

Relative Stability © Tim Summers

Recall Upon © Tim Summers

EBT Nutcracker © Heninger Fotographik

EBT Nutcracker © Heninger Fotographik

EBT Nutcracker © Heninger Fotographik

Soaring © Tim Summers

Soaring © Tim Summers

Soaring © Tim Summers

Soaring © Tim Summers

Soaring © Tim Summers

Soaring © Tim Summers

underneath the skin © Tim Summers

underneath the skin © Tim Summers

underneath the skin © Tim Summers

Pariah © Rex Tranter

Pariah © Rex Tranter

Pariah © Rex Tranter

Pariah © Rex Tranter

[NO HOLDS]barre’d © Rex Tranter

[NO HOLDS]barre’d © Rex Tranter

La Source © Rex Tranter

Minus 20 © Jared Redick

Minus 20 © Jared Redick

Tzigane © Jared Redick

Tzigane © Jared Redick

Tzigane © Jared Redick